Wiadomości

Prawa człowieka w polskim biznesie

16.01.2024
Według raportu UN Global Compact Network Poland „Biznes i prawa człowieka. Razem dla zrównoważonego rozwoju” prawa człowieka w biznesie wciąż nie są dostatecznie respektowane. W Polsce największe problemy dotyczą luki płacowej, która objawia się niższym wynagrodzeniem kobiet za wykonywanie tej samej pracy co mężczyźni. Kolejna kwestia to tzw. szklany sufit, czyli niedoreprezentowanie kobiet na stanowiskach kierowniczych. Wyzwania te są także powiązane z oczekiwaniami wobec nowego rządu, które obejmują m.in. regulację kwestii związanych z urlopami rodzicielskimi, ustawę o ochronie sygnalistów oraz ochronę i wsparcie dla mniejszości seksualnych.
Źródło: https://www.bankier.pl