Wiadomości

Pracują na niepełny etat, a chcieliby więcej

24.04.2012
Co piąty pracownik w UE zatrudniony na niepełny etat chciałaby i byłby w stanie pracować w większym wymiarze czasu pracy. Zjawisko określane mianem niepełnego zatrudnienia (ang. underemployment) doskwiera najbardziej w Grecji (58% pracujących na niepełny etat), na Łotwie (57%), w Hiszpanii (49%) i na Cyprze (42%). W najmniejszym stopniu dotyczy Holendrów i Belgów (odpowiednio 2,8% i 3,3% pracujących na niepełny etat).
Źródło: Eurostat