Wiadomości

Pracodawcy przeciwni zmianom w systemie emerytalnym

29.01.2010
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” wystosowała opinię na temat rządowych propozycji zmian w systemie emerytalnym. Zdaniem organizacji, zwiększenie wartości składek przekazywanych do ZUS kosztem Otwartych Funduszy Emerytalnych będzie skutkować niższymi świadczeniami wypłacanymi przyszłym emerytom. Według ekspertów „Lewiatana”, realizacja propozycji resortu pracy zmniejszy możliwość swobodnego dysponowania środkami gromadzonymi na kontach emerytalnych. Rozwój polskiego rynku kapitałowego ulegnie zahamowaniu, a z działalności wycofa się wiele instytucji finansowych.
Źródło: PKPP Lewiatan