Wiadomości

Pracodawcy popierają zmiany w przepisach dotyczących przetargów

29.07.2014
Wykonawcy będą mieli obowiązek zatrudniać pracowników na etat, a cena nie będzie jedynym kryterium rozstrzygania przetargów – tak wynika z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przyjętej przez Sejm. Nowelizacja zakłada możliwość wpisania w kryteria przetargu wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o ile wymaga tego charakter świadczonej pracy. Nowością jest również możliwość wprowadzenia wymogu wynagrodzenia co najmniej na poziomie płacy minimalnej. Do tej pory o zwycięstwie w przetargu decydowała wyłącznie najniższa cena. Dlatego wielu oferentów, próbując maksymalnie ciąć koszty, stosowało umowy cywilnoprawne, w których stawki za świadczoną pracę były niższe od wysokości płacy minimalnej. Zdaniem ekspertów Lewiatana nowe prawo przyczyni się do ograniczenia szarej strefy, wesprze stabilne zatrudnienie oraz spowoduje, że pieniądze publiczne będą wydawane bardziej efektywnie.
Źródło: Konfederacja Lewiatan