Wiadomości

Pracodawcy krytykują system edukacji w Polsce

12.12.2008
W opinii Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” istotnym ograniczeniem w rozwoju polskich przedsiębiorstw pozostaje narastająca przepaść między sposobem kształcenia przyszłych pracowników a wymaganiami rynku pracy.
Konfederacja postuluje podjęcie działań, które miałyby poprawić obecną sytuację. Wśród nich można wyróżnić: wprowadzenie monitoringu i prognozowania popytu na pracę, implementację nowego modelu kształcenia a także zmiany w sposobie finansowania szkolnictwa.
Źródło: wia_www_nazwa