Wiadomości

Praca z pośredniaka lub agencji rekrutacyjnej

16.10.2009
Od stycznia 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku ruszy pilotażowy projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. W ramach pilotażu 600 bezrobotnych zostanie podzielonych na dwie grupy. Dla jednej zatrudnienia poszukiwać będą agencje pośrednictwa pracy, drugą zajmą się doradcy zawodowi z urzędów pracy. Jeśli agencji uda się znaleźć posadę dla bezrobotnego, otrzyma 6,5 tys. PLN. Należność trafi na jej konto w kilku transzach (po miesiącu, trzech, oraz pół roku i roku od podjęcia zatrudnienia), proporcjonalnie do okresu przepracowanego przez aktywowaną osobę. Obecne ustawodawstwo powoduje, że zainteresowanie agencji współpracą z urzędami pracy jest niewielkie. Pieniądze są im bowiem wypłacane jedynie wtedy, gdy bezrobotny przepracuje pełen rok.
Źródło: gazetaprawna.pl