Wiadomości

Praca tymczasowa: rekordowy wzrost przepracowanych godzin

04.04.2014
Według raportu CIETT w 2012 roku ponad 36 mln osób było zatrudnionych w charakterze pracowników tymczasowych. Stanowiło to 0,9% wszystkich zatrudnionych na całym świecie. Dla porównania udział tej grupy pracowników w Europie wyniósł 1,6%, a w Polsce 1%. W 2013 roku zaobserwowano w Europie wzrost liczby przepracowanych godzin przez pracowników tymczasowych na poziomie 1,4%. W Polsce wartość ta wzrosła o ponad 19%, co było rekordowym wynikiem na tle innych krajów europejskich i może stanowić zapowiedź poprawy sytuacji na rynku pracy.
Źródło: CIETT