Wiadomości

Praca przez znajomości

14.06.2012
Jak wynika z danych za I kwartał 2012 roku, w Polsce jest 1 883 tys. bezrobotnych, z czego 52% stanowią mężczyźni (987 tys.). Najpopularniejszym sposobem na poszukiwanie pracy jest pomoc krewnych i znajomych (31% wszystkich wskazań). W drugiej kolejności Polacy korzystają ze wsparcia biur pracy (28%). Trzecim najczęściej stosowanym sposobem na znalezienie zatrudnienia jest ubieganie się o nią bezpośrednio u pracodawcy (24%).
Źródło: GUS