Wiadomości

Praca głównym źródłem utrzymania dla 43% Polaków i 33% Polek

17.12.2013
Zgodnie z danymi opracowanymi przez GUS na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, w 2011 roku 65,3% Polaków posiadało własne źródło utrzymania. Odsetek ten był zbliżony dla mężczyzn (66,5%) i kobiet (64,2%). Różnice pomiędzy płciami zaznaczyły się w deklaracjach co do pracy, jako głównego źródła utrzymania. 43,3% panów i 32,8% pań wymieniało dochody z pracy jako najważniejszą składową utrzymania. Przeważały dochody z pracy najemnej (34,1% mężczyzn i 27,9% kobiet). Panowie częściej niż panie pracowali na własny rachunek (odpowiednio 9,1% i 4,9%).
Źródło: GUS