Wiadomości

Pozytywne sygnały z europejskiego rynku pracy

04.04.2016
Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, stopa bezrobocia według BAEL w Unii Europejskiej wyniosła w lutym 8,9% i osiągnęła taki sam poziom jak w styczniu. W badanym czasie najniższe bezrobocie dotyczyło Niemiec (4,3%) i Czech (4,5%), a najwyższe Grecji (24%) i Hiszpanii (20,4%). W Polsce bezrobocie spadło z poziomu 6,9% w styczniu do 6,8% w lutym.
Źródło: Eurostat