Wiadomości

Poziom zamożności w UE - Polska na 4 miejscu od końca

26.06.2009
Luksemburg jest najzamożniejszym krajem wśród wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. W 2008 roku PKB na 1 mieszkańca tego kraju, przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej, był ponad 2,5 krotnie wyższy od unijnej średniej. W czołowej trójce znalazły się także Irlandia oraz Holandia, gdzie PKB per capita był o 35-40% wyższy od przeciętnej dla Wspólnoty. Polska ulokowała się na 4 miejscu od końca. Niżej w klasyfikacji znaleźli się tylko Łotysze, Rumuni i Bułgarzy.
Źródło: Eurostat