Wiadomości

Posiadanie dzieci a aktywność zawodowa kobiet

22.04.2024
Z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że poziom zatrudnienia kobiet w wieku 25-49 lat, które są matkami jest niższy niż wśród kobiet bezdzietnych czy mężczyzn. W Polsce aktywnych zawodowo jest: 78,8% kobiet bezdzietnych, 77,5% matek jednego dziecka, 73,1% matek dwójki dzieci oraz 59% matek trójki dzieci. Znaczenie ma również wiek dzieci. Wskaźnik zatrudnienia wśród matek dzieci: poniżej 6 lat wynosi 67,4%, od 6 do 11 lat – 77% oraz powyżej 12 lat – 79,4%. Jednocześnie odsetek pracujących mężczyzn w wieku 25-49 lat mieści się w przedziale 84-87% bez względu na liczbę dzieci i ich wiek, choć pod tym względem Polska jest krajem typowym na tle Unii Europejskiej.
Źródło: https://www.bankier.pl