Wiadomości

Porozumienie w sprawie dyrektywy wykonawczej o delegowaniu pracowników

04.03.2014
W rozmowach trójstronnych pomiędzy Komisją Europejską, Radą oraz Parlamentem Europejskim osiągnięto wstępny konsensus w przepisach związanych z ochroną pracowników delegowanych do pracy za granicą. Bez większych zmian zaakceptowano rozwiązania zaproponowane przez Radę: reguły odpowiedzialności solidarnej oraz zasady stosowania środków kontrolnych i wymogów administracyjnych. Ponadto zadeklarowano przyjęcie ważnego dla Polski zapisu dotyczącego zastępowalności pracownika (możliwości zastąpienia pracownika delegowanego innym pracownikiem delegowanym, np. w przypadku prac cyklicznych, sezonowych i powtarzalnych).
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej