Wiadomości

Porozumienie w ramach solidarności pokoleń

26.09.2008
Osiągnięto porozumienie w sprawie rządowego programu “Solidarność pokoleń 50+” – informuje gazeta Polska The Times. Projekt zakłada, że osoby powyżej 45 roku życia będą mogły dostać na szkolenie nawet do 400% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 2 983,98 PLN. Pracodawcy wysyłający takich pracowników na szkolenia zapłacą tylko 20% ich wartości. Ponadto przedsiębiorcy zatrudniający osoby powyżej 50 roku życia będą zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych.
Źródło: Polska The Times