Wiadomości

Popyt na firmowe przedszkola

04.12.2008
Wyniki badania przeprowadzonego wśród 936 osób (przedstawicieli działów personalnych, dyrektorów przedszkoli publicznych i prywatnych oraz pracowników-rodziców) przez wydawnictwo Wolters Kluwer, firmę Femmeritum oraz serwis Goldenline wskazują, iż 90,7% ankietowanych byłoby zainteresowanych posłaniem dziecka do firmowego przedszkola. Wśród korzyści rozwiązania wymieniano głównie: łatwiejsze godzenie pracy z wychowaniem (78,3%) oraz dogodny dojazd (65,5%). Jako plusy wskazywano także: elastyczne godziny otwarcia placówek (44,4%), dopłaty zakładu pracy (43,2%) oraz pewność miejsca w przedszkolu (36,2%).
Źródło: wolterskluwer.pl