Wiadomości

Poprawa na amerykańskim rynku pracy

10.01.2015
Jak podał amerykański urząd statystyczny, Bureau of Labor Statistics, w grudniu 2014 roku w Stanach Zjednoczonych nastąpił wzrost liczby zatrudnionych w sektorach pozarolniczych o 252 tys. osób. W omawianym okresie zaobserwowano również spadek stopy bezrobocia do poziomu 5,6% (czyli o 0,2 p.p. w porównaniu do miesiąca poprzedzającego i o 1,1 p.p. rok do roku). Wzrost zatrudnienia widoczny był w sektorach takich jak usługi profesjonalne i biznesowe, budownictwo, gastronomia, opieka zdrowotna oraz przetwórstwo.
Źródło: Bureau of Labor Statistics