Wiadomości

Ponad 500 mln Europejczyków

29.07.2011
Na początku stycznia 2011 roku w 27 krajach Unii Europejskiej mieszkało 502,5 mln osób. W porównaniu do analogicznego okresu 2010 populacja UE zwiększyła się o 1,4 mln osób. Pod względem liczby ludności wśród krajów UE przodują Niemcy (81,75 mln), Francja (65 mln) oraz Wielka Brytania (62,4 mln). Na drugim końcu zestawienia znalazły się dwa kraje wyspiarskie: Malta (471,6 tys.) i Cypr (804,4 tys.) oraz Luksemburg (511,8 tys.)
Źródło: Eurostat