Wiadomości

Ponad 23 miliony Europejczyków bez pracy

07.01.2011
W listopadzie 2010 roku w krajach Unii Europejskiej bez pracy pozostawało 23,2 miliony osób. Średnia stopa bezrobocia w UE-27 wyniosła 9,6% i w porównaniu do października 2010 roku nie uległa zmianie. W ujęciu rok do roku natężenie bezrobocia we Wspólnocie wzrosło o 0,2 punktu procentowego. Największe bezrobocie zanotowano w Hiszpanii, gdzie odsetek osób bez pracy wyniósł 20,6%. Nieznacznie niższe wskaźniki zarejestrowano na Litwie (18,3%) oraz na Łotwie (18,2%).
Źródło: Eurostat