Wiadomości

Ponad 16 milionów pracujących Polaków

25.02.2009
Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w okresie od początku października do końca grudnia minionego roku liczba pracujących Polaków osiągnęła poziom 16 005 tysięcy osób. To o 0,1% więcej niż w III kwartale 2008 roku i o 3% więcej niż w IV kwartale roku 2007. W analizowanym okresie współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 54,7%, a wskaźnik zatrudnienia ukształtował się na poziomie 51,0%. W stosunku do wcześniejszego kwartału pierwszy wymieniony wskaźnik zwiększył się o 0,1 punktu procentowego, natomiast poziom drugiego nie zmienił się.
Źródło: GUS