Wiadomości

Polskie firmy opanowały region

01.09.2015
Z dziesiątej edycji rankingu firm przygotowanego przez Coface wynika, że największe firmy w Europie Środkowo-Wschodniej wygenerowały w 2014 roku obroty w wysokości 572 mld EUR, co stanowiło ponad połowę łącznego nominalnego PKB gospodarek tego regionu. Co więcej, organizacje te zwiększyły zatrudnienie o 1,7%. Wśród 500 największych firm znalazło się aż 176 polskich przedsiębiorstw. Stanowią one bardzo istotną grupę pracodawców w regionie. W największych polskich firmach wskazanych w zestawieniu, zatrudnienie wzrosło o 2,5% w 2014 roku.
Źródło: Coface