Wiadomości

Polski pracownik- opłacalna inwestycja

10.12.2009
W 2008 roku każda złotówka zainwestowana w pracownika w Polsce przyniosła 1,71 PLN zysku – wynika z badań Saratoga HC Benchmarking przeprowadzonych przez firmę PricewaterhouseCoopers. Pod tym względem wśród krajów europejskich wyższy wskaźnik uzyskała jedynie Rosja (2,22 PLN). Średnio w Europie oraz USA stopa zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki uzyskała wartość – 1,2 PLN oraz 1,53 PLN. Dobra pozycja Polski w zestawieniu wynika z relatywnie małego udziału wynagrodzeń w przychodach krajowych firm.
Źródło: pwc.com