Wiadomości

Polski pracownik jednym z najtańszych w Unii?

18.04.2019
Według danych Eurostatu koszt godziny pracy polskiego pracownika to 10,1 EUR. Natomiast średni koszt zatrudnionego w Unii Europejskiej wynosi 27,4 EUR. Pracownicy w naszym kraju są drożsi tylko od obywateli Litwy, Węgier, Łotwy, Bułgarii i Rumunii. Godzinowe koszty pracy w Unii w 2018 roku mieściły się w przedziale 5,4 – 43,5 EUR. Koszty pracy obejmują wynagrodzenie i koszty pozapłacowe (m.in. składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę).
Źródło: https://www.rp.pl