Wiadomości

Polski menedżer w cenie

11.03.2009
Według badania firmy Target przeprowadzonego we współpracy z Henley Business School w Londynie, polscy menedżerowie wyróżniają się na tle kadry zarządzającej z Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy badania twierdzą, że polscy kierownicy są bardziej przedsiębiorczy, dynamiczni i zorientowani na klienta niż menedżerowie z innych krajów regionu. Polakom wytknięto natomiast niewielką skłonność do innowacji, nieumiejętność dalekosiężnego planowania oraz autokratyczny styl zarządzania. Ankieta została przeprowadzona w Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji oraz na Węgrzech wśród 271 lokalnych menedżerów oraz 898 expatów na stanowiskach kierowniczych.
Źródło: interia.pl