Wiadomości

Polska otrzyma ponad 10,2 miliardy EUR z budżetu UE

27.04.2010
W 2011 roku w ramach polityki spójności do Polski ma trafić około 10,2 miliardów EUR – wynika z przyjętej przez Komisję Europejską propozycji zmian w budżecie Wspólnoty. Polska otrzyma jedną piątą wszystkich środków przeznaczonych na ten cel. Jednocześnie Komisja zakłada, w 2011 roku udział wydatków na fundusze strukturalne i politykę spójności w budżecie wzrośnie o 17% w porównaniu do roku 2010.
Źródło: bankier.pl