Wiadomości

Polska atrakcyjnym krajem dla imigrantów ze wschodniej granicy

04.07.2014
Badania zlecone przez Narodowy Bank Polski pokazują, że 50% imigrantów posiadających zezwolenie na prace w Polsce pochodzi z Ukrainy. Ponad 5% pochodzi z Białorusi, a 2% z Rosji. Naszych wschodnich sąsiadów przyciąga głównie brak pracy lub niezadowolenie z wynagrodzeń w kraju pochodzenia. Stosunkowo duża grupa imigrantów to osoby kształcące się w Polsce lub członkowie rodzin osób, które mieszkają już w Polsce. Osoby przyjeżdżające do naszego kraju w celach zarobkowych zatrudniani są przede wszystkim w sektorze rolnictwa i ogrodnictwa, budownictwie, a także w usługach na rzecz gospodarstw domowych. Około 40% badanych jest zatrudnionych dorywczo
Źródło: NBP