Wiadomości

Polscy migranci nie chcą wracać do kraju

19.06.2009
Emigranci, którzy wyjechali z Polski po 2004 roku w zdecydowanej większości chcą przetrwać światowy kryzys gospodarczy za granicą. Część migrantów zamierza pozostać na stałe w nowym kraju. Takie wnioski płyną z badania „Powroty Polaków w okresie kryzysu gospodarczego. W pętli pułapki migracyjnej” przygotowanego przez Centrum Stosunków Międzynarodowych. Spośród osób, które wróciły do Polski większość przebywała w Wielkiej Brytanii (43,5%), Irlandii (14,5%), Niemczech (9,5%) oraz Holandii (9%). Jedynie dla 24% reemigrantów powrót do kraju podyktowany był utratą i niemożnością znalezienia pracy za granicą.
Źródło: Centrum Stosunków Międzynarodowych