Wiadomości

Polacy znacznie lepiej oceniają sytuację osobistą niż sferę publiczną

22.01.2015
Jak wynika z badania CBOS-u, w 2014 roku oceny sytuacji osobistej – materialnych warunków życia i kondycji zakładów pracy – były znacznie lepsze niż oceny sfery publicznej. Najlepsze oceny sytuacji materialnej przypadały na czas wakacji. Natomiast sytuację w zakładach pracy Polacy najwyżej ocenili pod koniec 2014 roku. W ciągu kolejnych dwunastu miesięcy ubiegłego roku, oceny stanu polskiej gospodarki zmieniły się od raczej negatywnych do względnie neutralnych. Najgorzej Polacy oceniają sytuację polityczną w kraju (choć pod koniec roku i tak mniej krytycznie niż np. w styczniu i lutym 2014).
Źródło: CBOS