Wiadomości

Polacy zadowoleni z umów cywilnoprawnych

23.10.2015
Jak wynika z najnowszych danych CBOS, większość Polaków pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych jest zadowolonych z tej formy zatrudnienia (53%). Co więcej, blisko 60% respondentów zadeklarowało, że wolałoby zarabiać tyle co obecnie i pozostać na umowie cywilnoprawnej. Tylko co trzeci badany zatrudniony na umowie-zlecenie lub umowie o dzieło wyraził chęć zmiany formy zatrudnienia przy odpowiednio niższym wynagrodzeniu.
Źródło: CBOS