Wiadomości

Polacy pozytywnie oceniają sytuację w swoim miejscu pracy

04.02.2015
Jak wynika z najnowszego raportu CBOS, ponad 60% Polaków dobrze ocenia miniony rok z perspektywy swojego zakładu pracy. W porównaniu z 2013 rokiem wzrosło zadowolenie z tego aspektu o 10 p.p. Co więcej, liczba negatywnych opinii spadła o 7 p.p. Przewidywania na 2015 rok są nieco mniej optymistyczne: tylko 43% badanych uważa, że sytuacja w ich miejscu pracy będzie lepsza.
Źródło: CBOS