Wiadomości

Polacy pozytywnie o członkostwie w UE

22.12.2008
68% Polaków uważa, że członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej ma wymiar pozytywny – wynika z sondażu przeprowadzonego przez TNS OBOP. Z takim twierdzeniem nie zgadza się 9% badanych. Największe zadowolenie z członkostwa Polski w strukturach UE wyrażają uczniowie i studenci (89%). Nieco niższą ocenę wystawiają osoby zajmujące stanowiska kierownicze i specjaliści (87%) oraz prywatni przedsiębiorcy (79%).
Źródło: euro.pap.com.pl