Wiadomości

Polacy pewni swojej sytuacji na rynku pracy

18.07.2017
Jak wynika z międzynarodowego sondażu Instytutu Badawczego Randstad, 80 proc. ankietowanych sądzi, że w ciągu półrocza jest w stanie znaleźć pracę podobną do wykonywanej. Jest to wzrost o 6 p.p. w porównaniu z poprzednią edycją badania. Z kolei 86% jest przekonanych, że znajdzie jakiekolwiek inne zajęcie w ciągu 6 miesięcy. Jest to wzrost o 3 p.p. Wyniki badania pokazały również dużą rotację wśród polskich pracowników - 27 proc. pracowników w Polsce zmieniło pracę w ostatnich sześciu miesiącach. Sondaż został przeprowadzony w maju 2017 r. i objął w Polsce 844 osoby ankietowane on-line. Były to osoby w wieku 18 do 65 lat pracujące przynajmniej 25 godzin w tygodniu, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, pracę tymczasową, na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnieni.
Źródło: http://www.bankier.pl/