Wiadomości

Polacy na obcych rynkach pracy

10.10.2017
Z badań CBOS wynika, że ponad 2 mln osób mieszka i żyje na obczyźnie. Nieprzerwanie od 10 lat najwięcej Polaków wyjeżdża do Niemiec, gdzie średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 3 700 EUR. Drugie miejsce zajmuje Wielka Brytania, a następne Holandia. Według danych CBOS głównym powodem wyjazdu z Polski są niskie zarobki – takiej odpowiedzi udzieliło aż 62% ankietowanych. Kolejny powód to chęć poznania świata – 12%. Brak pracy to argument dla 11% badanych, a dla 10% głównym motywatorem by wyjechać była chęć zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą. Tylko 2% badanych opuściło ojczyznę by dołączyć do rodziny lub bliskiej osoby.
Źródło: http://www.cbos.pl/