Wiadomości

Polacy dobrze się czują w miejscu pracy

29.08.2014
Jak wynika z danych CBOS, ponad 70% polskich pracowników czuje się dobrze w miejscu pracy. Tylko nieliczni źle ocenią atmosferę panującą w pracy (4%). Samopoczucie pracowników zależy od poziomu wykształcenia, sytuacji materialnej, miejsca zamieszkania, sytuacji zawodowej, a także, co ciekawe, od płci. Kobiety częściej niż mężczyźni czują się dobrze w miejscu pracy (80% wobec 70%). Co więcej, mężczyźni znacznie częściej niż kobiety określają atmosferę w pracy jako przeciętną (26% wobec 15%). Najlepsze samopoczucie deklarują pracownicy mieszkający w największych miastach oraz małych miejscowościach. Na atmosferę pracy najmniej narzekają również respondenci z wykształceniem średnim i wyższym, dobrze oceniający sytuację materialną swoich gospodarstw domowych oraz pracujący w sektorze publicznym.
Źródło: CBOS