Wiadomości

Polacy coraz lepiej oceniają swoją sytuację w pracy

03.07.2015
Jak wynika bilansu nastrojów społecznych przeprowadzonego przez CBOS, w kwietniu bieżącego roku nastąpiła poprawa ocen sytuacji gospodarczej oraz sytuacji w zakładach pracy, zaś w kolejnych miesiącach wskaźniki te zmieniły się tylko w niewielkim stopniu. Na stosunkowo stabilnym poziomie utrzymały się oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. Zdecydowanie najgorzej postrzegana była przez Polaków sytuacja polityczna w kraju.
Źródło: CBOS