Wiadomości

Pokoleniowe różnice w pracy

22.09.2009
Preferencje co do sposobów wynagradzania i komunikacji w pracy to najistotniejsze czynniki różnicujące pracowników z poszczególnych grup wiekowych – wynika z badania Kelly Global Workforce Index. Osoby w wieku 18-29 lat (pokolenie Y) oraz 30-47 lat najbardziej cenią wynagrodzenie w postaci premii. Z kolei osoby w wieku 48-65 lat zadowalają dodatki pozapłacowe, dni wolne od pracy czy możliwość szkoleń. Sondaż przeprowadzony na 100 tysiącach pracowników z 34 krajów świata pokazuje również, że najmłodsi częściej niż pozostali pracownicy porozumiewają się w pracy za pomocą komunikatorów internetowych. Osoby powyżej 30 roku życia wolą komunikować się w tradycyjny, bezpośredni sposób.
Źródło: Kellyservice.com