Wiadomości

Pocztowcy domagają się podwyżek

18.04.2019
Związek Zawodowy Kierowców i Pracowników Poczty Polskiej złożył do Sejmu petycję dotyczącą podwyżek. Pocztowcy domagają się 500 PLN podwyżki, która miałaby im zrekompensować pracę w trudnych warunkach. Aktualnie wynagrodzenie zasadnicze pracowników Poczty Polskiej po 3 miesiącach okresu próbnego nie może być niższe niż 2 500 PLN brutto. Dodatkowo zatrudnieni otrzymują premię miesięczną w wysokości do 290 PLN, premię roczną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia całkowitego oraz dodatek stażowy dla pracowników po 3 latach pracy.
Źródło: https://dziennikzachodni.pl