Wiadomości

Po zawodówce ciężko o pracę

17.04.2015
Jak wynika z badania przygotowanego przez portal Gumtree i TNS Polska, uczniowie oraz absolwenci szkół zawodowych i techników planują sami decydować o swojej karierze, prowadząc działalność gospodarczą. Aż 64% ankietowanych odpowiedziało, że bierze pod uwagę takie rozwiązanie. Badani uczniowie w większości patrzą z optymizmem na swoją sytuację na rynku pracy – 79% z nich dobrze ocenia swoje perspektywy zawodowe. Jednakże perspektywa ta zmienia się po ukończeniu szkoły zawodowej lub technikum – 77% badanych absolwentów odpowiedziało, że nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Emigrację zarobkową rozważa natomiast 63% badanych.
Źródło: Start do kariery