Wiadomości

Po naukę zawodu do Niemiec

01.02.2011
Od 01.09.2011 roku absolwenci polskich gimnazjów będą mogli rozpocząć naukę w niemieckich szkołach zawodowych i odbywać praktykę w tamtejszych firmach. Za praktykę będą otrzymywać wynagrodzenie. Jego wysokość zależeć będzie od branży zatrudnienia oraz nauczanego zawodu. W pierwszym roku nauki uczniowie mogą liczyć na 200-600 EUR, w kolejnych klasach wynagrodzenie będzie wyższe. Strona niemiecka nie pokrywa kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz ewentualnej nauki języka.
Źródło: gazetaprawna.pl