Wiadomości

Po 30 września niewykorzystany urlop przepadnie

12.09.2018
Pracownicy, którzy nie wykorzystali zaległego urlopu w ciągu bieżącego roku muszą to zrobić do 30 września. Jeśli pracownik do tego terminu nie skorzysta z przysługujących mu dni wolnych jego urlop przepadnie. Z kolei na pracodawcę nałożony jest obowiązek udzielenia urlopu do końca września 2019 roku, którego niewykonanie może skutkować karą grzywny w wysokości nawet do 30 tys. PLN.
Źródło: https://hotmoney.pl