Wiadomości

Plany inwestycyjne polskich przedsiębiorstw

15.05.2009
W kwietniu 2009 roku instytutu TNS OBOB na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” przeprowadził reprezentatywne badania wśród 515 średnich i dużych przedsiębiorstw. Głównym celem sondażu było poznanie planów inwestycyjnych w okresie spowolnienia gospodarczego. W próbie badawczej ujęto firmy z takich sektorów jak: produkcja, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, gospodarka magazynowa i łączność, wynajem i usługi związane z obsługą działalności gospodarczej oraz edukacja. Wyniki badań pokazują, że pomimo kryzysu większość (51%) przedsiębiorstw zamierza kontynuować inwestycje zgodnie z założonym harmonogramem. Najczęściej będą to działania związane z modernizacją i rozwojem produkcji (28%), rozbudową i modernizacją budynków (24%) oraz inwestycjami w nowe technologie (14%). Weryfikacja działań spowodowana spowolnieniem gospodarczym nastąpiła u 42% przedsiębiorców. Tylko 2% firm zrezygnowało z planowanych inwestycji.
Źródło: pkpplewiatan.pl