Wiadomości

Planowane zmiany w Kodeksie Pracy

11.12.2018
Od początku następnego roku ma wejść w życie nowy Kodeks Pracy, w związku z czym ma nastąpić kilka istotnych zmian. Jedna z nich ma dotyczyć sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Obecnie podstawową formą wynagrodzenia jest gotówka do rąk, od 1. stycznia głównym sposobem ma być przelew wynagrodzenia na wskazany rachunek płatniczy. Kolejna zmiana związana jest z prowadzeniem akt osobowych pracownika. Pracodawca będzie mógł prowadzić i przechowywać dokumentację zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.
Źródło: https://strefabiznesu.pl