Wiadomości

Plan rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych

28.01.2009
W dokumencie „Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” Ministerstwo Gospodarki przedstawiło plan rozwoju funkcjonujących w Polsce SSE. Resort wskazał inwestycje pożądane dla polskiej gospodarki. Za perspektywiczne uznano m.in.: inwestycje innowacyjne, realizowane w sektorach priorytetowych (np. elektroniczny, biotechnologiczny, nowoczesnych usług) oraz wspierające rozwój klastrów, parków technologicznych i przemysłowych. Urzędnicy wskazali również na potrzebę przyciągania do stref przedsięwzięć zwiększających stopień industrializacji regionów oraz tworzących liczbę stanowisk optymalną dla lokalnych rynków pracy.
Źródło: mg.gov.pl