Wiadomości

PKPP Lewiatan krytycznie o systemie edukacji

15.07.2010
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych opublikowała wyniki badań w ramach projektu „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców”. Przedsiębiorcy zwracają uwagę na słabość systemu edukacji, który niedostatecznie przygotowuje absolwentów szkół średnich i wyższych do wejścia na rynek pracy. Wśród głównych problemów kształcenia w Polsce pozostaje: przewaga zajęć teoretycznych nad praktyką, słaba współpraca szkół i uczelni z biznesem oraz niedopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców.
Źródło: PKPP Lewiatan