Wiadomości

Piszące się scenariusze zwolnień

26.10.2022
GUS poinformował, że we wrześniu 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 1,6 proc. w stosunku do sierpnia 2022 r. Jednocześnie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw minimalnie się zmniejszyło (o 0,1 proc.). Wzrastające ceny energii, wysoka inflacja i zmniejszające się chęci zakupów ze strony konsumentów, zdaniem eksperta Konfederacji Lewiatan Grzegorza Baczewskiego, mogą doprowadzić do tego, że przedsiębiorcy będą chcieli ograniczyć koszty funkcjonowania, co może przełożyć się na redukcję zatrudnienia. Według niego scenariusze dotyczące skali redukcji zatrudnienia „właśnie piszą się w firmach”, a na taką sytuację najbardziej narażone są sektory wysoce energochłonne.
Źródło: https://businessinsider.com.pl/