Wiadomości

Październik 2010: wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

19.11.2010
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w październiku 2010 roku w sektorze przedsiębiorstw pracowało 5 375,4 tys. Polaków. W porównaniu do września 2010 roku zatrudnienie zwiększyło się o 0,2%, a w ujęciu rok do roku wzrosło o 2,1%. Przeciętne wynagrodzenie brutto dla sektora przedsiębiorstw wyniosło w październiku 2010 roku 3 440,22 PLN. Było to o 1,1% więcej niż miesiąc wcześniej i o 3,9% więcej niż przed rokiem.
Źródło: GUS