Wiadomości

Październik 2008: wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia w przedsiębiorstwach

21.11.2008
Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w październiku nastąpił niewielki – 1% wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W tym samym okresie przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,2% i wyniosło 3241,81 PLN. W porównaniu do października 2007 roku zatrudnienie i wynagrodzenie zwiększyły się odpowiednio o 3,6% i 9,8%.
Źródło: GUS