Wiadomości

Państwa wprowadzają dochód podstawowy

20.04.2020
W związku z epidemią koronawirusa i utratą przez większość gospodarstw domowych dochodów coraz więcej państw decyduje się na wprowadzenie tzw. dochodu podstawowego. Za takim rozwiązaniem postulują również ekonomiści.
Na wprowadzenie dochodu podstawowego zdecydował się już rząd w Brazylii. W Hiszpanii przygotowano już projekt ustawy a rozważają go Kanada, USA i Wielka Brytania.

Według projektu hiszpańskiego rządu kwota wypłacana gospodarstwom domowym ma wynieść około 450 EUR. Według serwisu La Informacion, projektem przygotowany w Ministerstwie przeciwdziałania wykluczeniu, opieki społecznej i migracji, ma się zająć rząd na swoim najbliższym posiedzeniu. Zgodnie z jego założeniami dochód podstawowy ma się stać stałym elementem polityki państwa.

Z kolei w Brazylii dochód minimalny (na razie na trzy miesiące) ma objąć głównie pracowników z szarej strefy i samozatrudnionych w tym drobnych sprzedawców ulicznych, którzy stracili dochody w wyniku pandemii. Mają dostać po 600 BRL miesięcznie (ok. 104 EUR) czyli równowartość połowy płacy minimalnej.
O powszechnym dochodzie podstawowym dyskutują również Brytyjczycy - po ogłoszonym pod koniec marca apelu grupy 175 brytyjskich parlamentarzystów i przedstawicieli NHS, czyli brytyjskiej służby zdrowia.

W USA za wprowadzeniem dochodu podstawowego opowiadają się deputowani z Partii Demokratycznej. Wprowadzenie nieopodatkowanego dochodu podstawowego (Universal Basic Payment) w wysokości 1 000 USD miesięcznie w czasie kryzysu związanego z pandemią miałby objąć wszystkich dorosłych Amerykanów.
W Kanadzie odpowiednikiem dochodu podstawowego ma być zasiłek, który dostaną obywatele tracący prace w wyniku pandemii. Takie osoby otrzymają 2 tys. CAD przez 4 miesiące. Rozwiązanie proponuje inicjatywa UBI Works Canada, która od połowy marca zbiera podpisy pod petycją o wprowadzenie wynagrodzenia podstawowego. Według niej taki dochód powinni dostać wszyscy, w tym osoby na dużo niższym zasiłku socjalnym.
Źródło: https://www.rp.pl/Wynagrodzenia/304069935-Pandemia