Wiadomości

Pakiet antykryzysowy już w Sejmie

15.06.2009
Pod obrady Sejmu trafiła część rozwiązań pakietu antykryzysowego, ustalonego w marcu 2009 roku przez związki zawodowe i organizacje pracodawców. Dokument zawiera propozycje ułatwień dla przedsiębiorstw oraz zmian w prawie pracy, które miałyby złagodzić negatywne skutki kryzysu gospodarczego. W projekcie znalazły się między innymi: wydłużenie okresu rozliczenia czasu pracy do 12 miesięcy, możliwość czasowego obniżenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia, korzystanie z dopłat Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w trakcie tzw. „przestoju ekonomicznego” oraz skrócenie zawierania umów na czas określony do 24 miesięcy. Rząd chciałby, aby nowe rozwiązania zostały uchwalone jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi, tj. do końca lipca 2009 roku.
Źródło: gazetaprawna.pl