Wiadomości

PAIiIZ: w 2008 roku zrealizowano 56 projektów inwestycyjnych

10.02.2009
W 2008 roku Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zakończyła 56 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 1,5 mld EUR. Najwięcej zrealizowanych inwestycji dotyczyło sektora BPO (21) oraz branży motoryzacyjnej (14). Dzięki projektom utworzono około 15,2 tysiąca nowych miejsc pracy. PAIiIZ prognozuje, że w 2009 roku wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniesie od 7 do 10 mld EUR.
Źródło: paiz.gov.pl