Wiadomości

Ożywienie gospodarcze a wzrost bezrobocia

27.11.2009
W opinii OECD, ożywienie gospodarcze obserwowane w niektórych państwach należących do organizacji, jest zbyt słabe, aby powstrzymać dalszy wzrost bezrobocia w tych krajach. Według prognoz, w Stanach Zjednoczonych wskaźnik bezrobocia zacznie spadać dopiero w pierwszej połowie 2010 roku, a krajach strefy euro – nie wcześniej niż w 2011 roku. Opóźnienie Europy w stosunku do USA będzie wynikać przede wszystkim z programów work-sharing, wprowadzonych w ramach pakietów antykryzysowych. Rozwiązanie to pomogło utrzymać zatrudnienie, ale na kilka miesięcy osłabiło tempo tworzenia nowych miejsc pracy w gospodarce.
Źródło: OECD